وردپرس › خطا

غیرمجاز. بهتر است پارامتر customize_messenger_channel را حذف کنید تا پیش‌نمایش ظاهر نهایی را ببینید.