کلاه کتان عالی پیام

تولید کلاه کتان نقابدار با مغزی دوبل بهمراه گلدوزی و ریگلاژ چسبی پشت کلاه ، جنس کلاه از کتان ۱۰۰% بوده و دارای نوار دوزی در داخل کلاه می باشد.