آرشیو برچسب‌ها: تاثیر مد بر یک جامعه

لزوم پوشاک و مد برای رفتارهای اجتماعی لباس بخش مهمـی از هویـت زنـدگی ماسـت. نـوع پوشش ما نه تنها بر احساس ما از شخصیتمان تاثیر مهمی دارد، بلکه در اجتماع نیز به نوع نگـرش افـراد دیگـر بـه شخصیت و منزلت اجتماعی ما، شکل میدهـد. بنـابراین سبک پوشش هر فرد باعث میشود که هویت شخصـی خـویش […]

  • ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن نوروز 98،شروع به کار این مجموعه در سال جدید از تاریخ 17 فروردین 98 می باشد.تماس با ما