لباس مناسب

لباس پوشیدن ناگهانی و تصادفی

راهنمای کامل برای مردان جوان

اغلب مردان یک جفت شلوار جین، چند تیشرت، یک گرم ‌کن یا دو شلوار  و شاید چند پیراهن دکمه دار در کمد خود دارند، اگر آن ‌ها را نداشته باشید، شما یا خیلی خوب لباس می پوشید و یا مبتکر هستید. مطالعه بیشتر