نحوه چاپ روی تی شرت

نحوه چاپ روی تی شرت(قسمت سوم)

نحوه چاپ روی تی شرت

با طراحی تی شرت مختص به خود به کسب و کار خود رسمیت ببخشید!

این مطلب در چند بخش تهیه شده است که فهرست آن به صورت زیر می باشد:

فهرست عناوین این مطلب:

گام اول: مشخص کردن انتظار و هدفتان از تی شرت تبلیغاتی

گام دوم: تعیین مقدار بودجه، هزینه زمانی و مالی برای چاپ تبلیغات تی شرت

گام سوم: آشنایی با امکانات و قابلیت های انواع چاپ روی پارچه

  1. چاپ از روی صفحه نمایش
  2. چاپ وینیل
  3. چاپ مستقیم بر روی پارچه

گام چهارم: نحوه طراحی طرح و یافتن طرح خلاقانه

  1. چاپ تی شرت های تجاری
  2. چاپ تصویر
  3. رنگ های به کار رفته در طراحی
  4. چاپ تخصصی

گام پنجم: یافتن طراح حرفه ای در کار تبلیغات

گام ششم: ارزیابی طراحی

گام هفتم: دریافت فایل مناسب از طراح

گام هشتم: یافتن چاپخانه و چاپگر مناسب

لطفا قبل از مطالعه، بخش اول مطلب ” چاپ و تبلیغ بر روی تی شرت در ۸ گام (بخش دوم)” را مطالعه بفرمایید. مطالعه بیشتر